Tento náhľad má slúžiť pre lepšiu orientáciu zákazníka na typy stavieb ktoré bežne relizujeme.  

 

Rodinné domy

1.       kompletná elektroinštalácia

2.       montáž zabezpečovacieho zariadenia

3.       bleskozvod

4.       montáž vykurovacej techniky

 

Káblové televízie

1.       kompletná elektroinštalácia

2.       revízna spáva

          

          

Polyfunkčné objekty

1.       kompletná elektrifikácia

2.       montáž zabezpečovacieho Zariadenia

3.       bleskozvod

 

          

 

         

 

Hotely – Apartmánové

domy

 1. Kontrola elektrických zariadení

 2. Elektro - energetika, ohrev vody a regulácia

 3. Vykurovacia technika a kontrola

 

       

 

       

 

Výcvikové trenažéry

1.       bleskozvody

2.       kompletná elektroinštalácia

3.       revízie

 

 

 

 

Nízkoenergetické domy

1.       kompletná elektroinštalácia

2.       montáž zabezpečovacieho zariadenia

3.       Bleskozvody

 

Výrobné haly

  a administratívne

budovy

 1. projektová dokumentácia

 2. elektroinštalačné práce

 3. počítačové siete

 4. zabezpečovacie zariadenia a kamerový systém

 5. protipožiarny systém

 6. centrálne uzemnenia s bleskozvodom

 7. revízny protokol

 8. prípojka na NN siete

 9. dochádzkový systém s čítaním biometrických údajov

 

                       

 

                       

 

                      

 

                      

 

Športovo relaxačné centrá

 1. Počítačové siete.

 2. Zabezpečovacie Zariadenie a kamerový systém

 3. Termoregulácia objektu

 4. Revízna spáva

                          

 

                     

 

Veľké obchodné domy

 

1.       Kontrola a certifikáty ochrany proti atmosferickým výbojom

 

 

ASKO Trenčín

 

 1. Kontrola elektrických zariadení a východisková revízna správa NN rozvodov.