Licencie:

1. Projekčná činnosť v elektrotechnike a elektro - energetike :  licencia: 0096 ITN 1999 EZ P. Pridelená podľa §4 ods. 1 písmena d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore Technickou inšpekciou podľa § 6a ods. 1 písmena d) dňa 21.10.1999.

2. Kontrolná činnosť v elektrotechnike a elektro - energetike :  licencia: 0097ITN 1999 EZ E2. Pridelená podľa §4 ods. 1 písmena d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore Technickou inšpekciou podľa § 6a ods. 1 písmena d) dňa 21.10.1999.

3. Oprávnenie na vykonávanie montáže, opravy a údržby .

 

4. Technická služba na montáž zabezpečovacej, monitorovacej, a signalizačnej techniky. Licencia číslo FT 001037.

 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne podľa § 68 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelilo spoločnosti Milan Desát DEIMOS licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona v rozsahu - výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.