Profil firmy |  certifikáty a licencieE - SHOP |  Referencie |  Kontakt

Kontaktné informácie

Adresa podnikania podľa živnostenského registra (fakturačná adresa):  

DEIMOS.SK s.r.o., Partizánska 43/3 ,  972 51 Handlová

Adresa prevádzka:

DEIMOS.SK s.r.o., ČSA 12 ,  972 51 Handlová

Platobné údaje:       

IČO:

51 230 411

IČ DPH:

SK 2120639070

DIČ:

2120639070

Bankové spojenie:

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

4025290786

Kód banky:

7500

IBAN:  (pre zahraničné platby)

SK61 7500 0000 0040 2529 0786

SWIFT:

CEKOSKBX

                                              Kontaktné osoby                            

Meno a funkcia

e-mail

telefon

Milan Desát

§24 autorizovaný projektant elekrotechnike

§24 elektrotechnik špecialista (revízny technik) 

deimos(at)deimos.sk

+421 905 298 123

Rudolf Sýkora

§23 elektrotechnik na riadenie prevádzky

technik PC, elektronické systémy, zabezpečovacie a kamerové systémy

deimos(at)deimos.sk

+421 908 280 779

Mgr. Miroslava Poláková

ekonóm

účtovnictvo mzdy,  

deimos(at)deimos.sk

+421 000 000 000

 

Sebedražie hotely